Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές των σελίδων αυτών λαμβάνουν πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις προστασίας δεδομένων καθώς και σύμφωνα με την αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας είναι σε γενικές γραμμές εφικτή χωρίς τη δήλωση προσωπικών δεδομένων. Όταν στις σελίδες αυτές απαιτείται η δήλωση προσωπικών δεδομένων (π.χ. Όνομα, Ταχυδρομική διεύθυνση ή ηλεκτρονική διεύθυνση) γίνεται, όσο αυτό είναι δυνατό, σε εθελοντική βάση.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η μεταφορά δεδομένων στο διαδίκτυο (π.χ. επικοινωνία μέσω Email) παρουσιάζει κενά ασφαλείας. Μια ανελλιπή προστασία των δεδομένων από πρόσβαση τρίτων σε αυτά, δεν είναι δυνατή.

Πληροφορίες, διαγραφή, Αποκλεισμός

Έχετε κάθε στιγμή ατελώς, το δικαίωμα στην πληροφόρηση των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων, την προέλευση τους, τους παραλήπτες αυτών και το λόγο της επεξεργασίας τους, καθώς και το δικαίωμα για διόρθωση, μπλοκάρισμα ή διαγραφή αυτών. Για το λόγο αυτό, καθώς και για άλλες ερωτήσεις πάνω στο θέμα των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς μέσω της διεύθυνσης που θα βρείτε στα στοιχεία έκδοσης της ιστοσελίδας.

Ένσταση κατά διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με το παρών ενιστάμεθα κατά της χρήσης των δημοσιοποιημένων στοιχείων επικοινωνίας, στα πλαίσια της υποχρεωτικής αναγραφής των στοιχείων έκδοσης της ιστοσελίδας, για την αποστολή διαφημίσεων και υλικών πληροφόρησης που δεν έχουν ζητηθεί ρητά από εμάς. Οι διαχειριστές της σελίδας επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμα τους σε περίπτωση αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών που δεν έχουν ζητηθεί, όπως π.χ. μέσω Spam-Emails.

Πηγή: eRecht 24