Στοιχεία έκδοσης

Υπεύθυνος φορέας παροχής υπηρεσιών

StR Δικηγορικό γραφείο ποινικού δικαίου

Δικηγόροι:
Andreas Baier
Olaf Panten
Χρήστος Ψαλτήρας

Τηλέφωνο 0711 65 83 80 70
Φαξ 0711 65 83 80 75
E-Mail: Aktiveren Sie JavaScript, um den geschützen Inhalt zu sehen.

Οι δικηγόροι του γραφείου φέρουν τον επίσημο τίτλο επαγγέλματος «Δικηγόρος». Αυτός ο τίτλος απονέμεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Αρμόδια εποπτική αρχή:
Δικηγορικός Σύλλογος Στουτγάρδης
Königstraße 14
70173 Stuttgart

Κανονισμοί επαγγελματικού δικαίου που μπορεί κανείς να ανατρέξει στον Ομοσπονδιακό Δικηγορικό Σύλλογο είναι οι εξής:
Ομοσπονδιακός Κώδικας περί Δικηγόρων
Επαγγελματικός Κώδικας Δικηγόρων
Κώδικας περί ειδικευμένων δικηγόρων
Νόμος περί αμοιβής δικηγόρων

Όροι χρήσης

Δεν επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας μας, όπως η ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο, το φαξ καθώς και των ηλεκτρονικών μας διευθύνσεων από τρίτους για αποστολή πληροφοριών που δεν έχουν ζητηθεί ρητά. Επιφυλασσόμαστε ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας έναντι των αποστολέων τέτοιων πληροφοριών. Η αναπαραγωγή πληροφοριών και στοιχείων, ιδιαίτερα κειμένων, αποσπασμάτων από κείμενα ή εικόνες δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση μας. Παραβάσεις θα διώκονται βάσει του ποινικού και αστικού κώδικα.

Credits

Φωτογραφίες: Carsten Bertsch
Φωτογραφίες 6, 7 και 9: inhouse
Ιδέα και Σχέδιο: Publikmacher
Τεχνική υλοποίηση: selbstbewusstlos